• Indruino có một đội ngũ kỹ sư chuyên lập trình firmware trên những nền tảng board mạch thông dụng như: Raspberry Pi, Arduino, ARM,...
  • Indruino cung cấp dịch vụ lập trình firmware theo yêu cầu khách hàng trên các board mạch phần cứng khác nhau cho các ứng dụng như điều khiển công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị dân dụng,...

Lap trinh firmware

Firmware_new