• Một số sản phẩm điện tử sẽ được lắp ráp kèm với vỏ hộp.
  • Indruino có đội ngũ kỹ sư cơ khí, thiết kế kiểu dáng vỏ hộp, có thể đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.
  • Indruino có mối quan hệ hợp tác với các nhà máy gia công cơ khí, sản phẩm vỏ hộp sau khi thiết kế, có thể được gia công bằng nhiều phương pháp: Dập chấn, đúc khuôn, in 3D, phay CNC.

Thiết kế vỏ hộp