• Sau khi nhận được thông tin yêu cầu từ phía khách hàng, đội ngũ kỹ sư của Indruino sẽ họp nội bộ, đưa ra giải pháp công nghệ và phương án thiết kế để có thể đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
  • Trình bày phương án thiết kế với khách hàng để thống nhất thực hiện.