Giới thiệu dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng từ các mạch nhỏ lẻ, đơn giản cho đến các mạch có ứng dụng nhúng như:

 • Điều khiển công nghiệp
 • Thiết bị y tế
 • Thiết bị dân dụng
 • Thiết kế máy tính nhúng
 • Thiết kế mạch năng lượng thấp chạy pin (Battery) phục vụ cho các ứng dụng IoT
 • Các sản phẩm thông minh hoạt động trong môi trường công nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng thiết kế sản phẩm một cách chuyên nghiệp, thẩm mỹ, hoạt động ổn định, tiết kiệm chi phí.

Các thiết kế có thể dựa vào các phần cứng có sẵn, hoặc điều chỉnh từ các thiết kế có sẵn, hoặc thiết kế mới hoàn toàn theo nhu cầu của khách hàng. Quy trình dịch vụ thực hiện như sau:

working process

1. Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng về yêu cầu cần thiết kế, yêu cầu thiết bị.

2. Đưa ra giải pháp tối ưu về công nghệ, giá thành sản phẩm cho khách hàng.

3. Thiết kế board mạch, triển khai PCB đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã được thống nhất. Kiểm tra đánh giá chất lượng thiết kế.

4. Làm sản phẩm mẫu, hiệu chỉnh và kiểm tra thông số kỹ thuật sản phẩm mẫu.

5. Bàn giao tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và sản phẩm mẫu cho khách hàng.

Indruino

Giải pháp Indruino 

Cung cấp các giải pháp chất lượng hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thuận lợi trong tự động hóa và cơ khí.

 • Chuyên nghiệp
 • Chất lượng
 • Chuyên sâu
Indruino

Giải pháp Indruino 2

Nội dung 2 - Cung cấp các giải pháp chất lượng hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển thuận lợi trong tự động hóa và cơ khí.

 • Chuyên nghiệp
 • Chất lượng
 • Chuyên sâu