Trước khi bắt tay vào thiết kế nguyên lý và layout pcb, Indruino sẽ tiến hành thi công sản phẩm mẫu thử để kiểm nghiệm tính khả thi của phương án thiết kế, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.