Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Thiết kế và thi công board mạch điều khiển thiết bị điện trong nhà hàng, khách sạn.

Yêu cầu khách hàng:
  • Board mạch có chức năng điều khiển hoạt động của các thiết bị điện sử dụng nguồn điện 220VAC như bóng đèn, quạt điện, máy lạnh...thông qua các phím nhấn.
  • Nguồn điện cung cấp: 220VAC
Giải pháp thiết kế:

Sử dụng vi điều khiển ATMega328 và các IC chuyên dùng để điều khiển hoạt động của của các thiết bị điện.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Bộ điều khiển thiết bị điện trong nhà hàng, khách sạn