Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Thiết kế và thi công bộ điều khiển và giám sát máy pha cà phê ứng dụng IoT.

Yêu cầu khách hàng:
  • Boad mạch có chức năng điều khiển đóng mở nguồn, đọc trạng thái hoạt động của máy pha cà phê, kết nối Wifi để truyền nhận thông tin về hệ thống giám sát trung tâm.
  • Nguồn cung cấp: 220VAC
Giải pháp thiết kế:

Sử dụng module ESP32, module nguồn AC/DC chất lượng cao và các IC chuyên dùng.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng

Bộ điều khiển và giám sát máy pha cà phê_1

Bộ điều khiển và giám sát máy pha cà phê_2