Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Thiết kế và thi công board mạch giao tiếp RS232/ Ethernet TCP-IP giữa màn hình HMI và máy in nhiệt.

Yêu cầu khách hàng:
  • Board mạch gồm có các chức năng: Giao tiếp RS232, giao tiếp Ethernet, giao tiếp USB Host, giao tiếp thẻ nhớ Micro SD card.
  • Nguồn điện cung cấp: 24VDC
Giải pháp thiết kế:

Sử dụng vi điều khiển ARM Cortex M0 và các IC chuyên dùng để giao tiếp với các thiết bị ngoại vi.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Bộ giao tiếp RS232 Ethernet TCP-IP giữa màn hình HMI và máy in nhiệt_1

Bộ giao tiếp RS232 Ethernet TCP-IP giữa màn hình HMI và máy in nhiệt_2