Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Thiết kế và thi công hệ thống kiểm tra động cơ bước.

Yêu cầu khách hàng:
  • Board mạch có chức năng điều khiển hoạt động của động cơ bước, đo dòng điện tiêu thụ của động cơ, đọc trạng thái của các tín hiệu ngõ vào số, xuất tín hiệu điều khiển các ngõ ra số, giao tiếp RS485 với màn hình HMI.
  • Nguồn điện cung cấp: 24VDC
Giải pháp thiết kế:

Sử dụng vi điều khiển ATMega2560 và các IC chuyên dùng để điều khiển hoạt động của động cơ, đo dòng điện tiêu thụ.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Board điều khiển hệ thống test động cơ bước_1

Board điều khiển hệ thống test động cơ bước_2