Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Delay Line và Polarization 

Yêu cầu khách hàng:

Thiết kế và thi công board mạch điều khiển cho khối Delay line và Polarization trong hệ thống thu phát tia laser. Board mạch sử dụng nguồn cung cấp 24VDC và 5VDC, gồm các chức năng: Giao tiếp RS232, điều khiển 2 động cơ bước, điều khiển điện áp VOA và dòng điện VLD.

Giải pháp thiết kế:
  • Sử dụng vi điều khiển ARM Cortex M3 STM32F103RCT6, giao tiếp RS232 cách ly chống nhiễu.
  • Sử dụng opamp để điều khiển điện áp cấp cho VOA và dòng điện cho VLD.
Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Delay line và Polarization    Delay line và Polarization_anh that