Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Thiết kế và thi công board mạch cân loadcell

Yêu cầu khách hàng:
  • Thiết kế và thi công board mạch cân loadcell, gồm các chức năng: Đọc 2 kênh loadcell độc lập, 4 kênh ngõ ra tiếp điểm relay, giao tiếp RS232, RS495, Ethernet TCP/IP, có màn hình LCD hiển thị các thông số cài đặt.
  • Nguồn điện cung cấp: 24VDC
Giải pháp thiết kế:

Sử dụng vi điều khiển ARM Cortext M0 và các IC chuyên dùng để đọc loadcell, điều khiển ngõ ra, hiển thị LCD và giao tiếp với các thiết bị khác.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Cân loadcell 2 kênh độc lập_1

Cân loadcell 2 kênh độc lậ2