Indruino thiết kế, chế tạo sản phẩm mạch điện tử theo nhu cầu khách hàng.

Dự án: Khôi phục thiết kế và thi công board bàn phím máy đóng bao Ventomatic

Yêu cầu khách hàng:
  • Thiết kế và thi công board bàn phím cho máy đóng bao Ventomatic. Kích thước board mạch, số lượng và vị trí các phím nhấn, chức năng hoạt động tương tự như board chính hãng.
  • Nguồn điện cung cấp: 5VDC
Giải pháp thiết kế:

Khảo sát và vẽ lại sơ đồ nguyên lý, layout pcb dựa theo board mạch chính hãng.

Kết quả:

Board mạch hoạt động tốt, đúng theo nhu cầu của khách hàng.

Mạch bàn phím cho máy đóng bao Ventomatic_1

Mạch bàn phím cho máy đóng bao Ventomatic_2